Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Chính sách pháp luật

Số ký hiệu 37/2009/QH12
Ngày ban hành 19/06/2009
Người ký Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực 19/06/2009
Tài liệu đính kèm