Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Chính sách pháp luật

Các văn bản pháp lý liên quan đến di cư


21 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệu/Tiêu đềNgày ban hànhTrích yếu/Tóm tắt
1 Công ước TOC 15/11/2000 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/11/2000, có hiệu lực ngày 29/9/2003, tính đến năm 2013 có 147 quốc gia đã ký và 163 quốc gia và tổ chức quốc tế đã phê chuẩn Công ước TOC. Việt Nam ký Công ước này ngày 13/12/2000 và đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 08/7/2012
2 Không số 15/11/2000 Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc BBN đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước TOC được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/11/2000, có hiệu lực ngày 25/12/2003, tính đến năm 2013 có 156 quốc gia và tổ chức quốc tế là thành viên. Việt Nam gia nhập Nghị định thư này vào ngày 29/12/2011 và có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 08/7/2012
3 Công ước ASEAN 20/11/2015 Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP); Kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống BBN, đặc biệt là PNTE. Việt Nam ký Công ước này ngày 20/11/2015; phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 13/12/2016
4 Không số 20/11/1989 Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ký ngày 20/11/1989
5 Công ước Lahay số 33 29/05/1993 Công ước Lahay số 33 ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
6 Không số 20/12/2001 Nghị định thư về buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em bổ sung Công ước về Quyền trẻ em
7 Không số 15/09/2010 Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về hợp tác phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán ký ngày 15/9/2010
8 Không số 03/11/2010 Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn ký ngày 03/11/2010 và có hiệu lực ngày 19/03/2011
9 Không số 10/10/2005 Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Căm-pu-chia nhằm loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán được ký ngày 10/10/2005 và sửa đổi, bổ sung ngày 28/9/2012
10 Không số 22/03/2008 Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Thái Lan nhằm loại trừ nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán ký ngày 22/3/2008, có hiệu lực ngày 22/01/2009