Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Số ký hiệu Không số
Ngày ban hành 15/11/2000
Người ký N/A
Trích yếu Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc BBN đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, bổ sung Công ước TOC được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/11/2000, có hiệu lực ngày 25/12/2003, tính đến năm 2013 có 156 quốc gia và tổ chức quốc tế là thành viên. Việt Nam gia nhập Nghị định thư này vào ngày 29/12/2011 và có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 08/7/2012
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực
Tài liệu đính kèm Nghị định thư