Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Phân theo các hoạt động, chức năng liên quan đến di cư

Ban hành quy định và chính sách

Phân loại theo

Bộ Ngoại giao

Xuất nhập cảnh;cấp hộ chiếu;hồi hương;kiều bào

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

di cư lao động;lao động nước ngoài

Bộ Tư pháp

di cư hôn nhân;hôn nhân có yếu tố nước ngoài;công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Du học;Du học sinh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

ngoại hối;kiều hối