Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Phân theo các hoạt động, chức năng liên quan đến di cư

Hỗ trợ can thiệp cho người di cư

Phân loại theo

Bộ Công an

Buôn bán người; phòng chống buôn bán người; di cư trái phép

Bộ Quốc phòng

buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép;di cư hôn nhân;hôn nhân có yếu tố nước ngoài;công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài

Quỹ Phát triển Phụ nữ của Liên Hợp Quốc

Cơ quan phòng, chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc

ActionAid Vietnam

Phái đoàn đại diện Tổ chức Di cư quốc tế tại Việt Nam