Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Chính sách pháp luật

Các văn bản pháp lý liên quan đến di cư


53 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệu/Tiêu đềNgày ban hànhTrích yếu/Tóm tắt
1 Không số 28/11/2013 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013
2 72/2006/QH11 29/11/2006 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3 24/2008/QH12 13/11/2008 LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAMCỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ TƯ SỐ 24/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008
4 33/2009/QH12 18/06/2009 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5
5 37/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5
6 52/2010/QH12 17/06/2010 Luật nuôi con nuôi
7 66/2011/QH12 29/03/2011 Luật Phòng, chống buôn bán người
8 52/2014/QH13 19/06/2014 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
9 56/2014/QH13 24/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
10 60/2014/QH13 20/11/2014 Luật Hộ tịch