Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Chính sách pháp luật

Số ký hiệu 66/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Người ký Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu Luật Phòng, chống buôn bán người
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Tài liệu đính kèm 66.2011.QH12