Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Chính sách pháp luật

Số ký hiệu 60/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Người ký Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật Hộ tịch
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_60.2014.QH13