Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Chính sách pháp luật

Số ký hiệu 56/2014/QH13
Ngày ban hành 24/06/2014
Người ký Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Ngày có hiệu lực
Tài liệu đính kèm 56.2014.QH13