Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Chính sách pháp luật

Số ký hiệu 33/2009/QH12
Ngày ban hành 18/06/2009
Người ký Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực
Tài liệu đính kèm Luat CQDD VN o NN (33.2009.QH12).doc