Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Số ký hiệu Không số
Ngày ban hành 22/03/2008
Người ký N/A
Trích yếu Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Thái Lan nhằm loại trừ nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán ký ngày 22/3/2008, có hiệu lực ngày 22/01/2009
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực 22/01/2009
Tài liệu đính kèm Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Thái Lan