Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Số ký hiệu Công ước TOC
Ngày ban hành 15/11/2000
Người ký N/A
Trích yếu Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/11/2000, có hiệu lực ngày 29/9/2003, tính đến năm 2013 có 147 quốc gia đã ký và 163 quốc gia và tổ chức quốc tế đã phê chuẩn Công ước TOC. Việt Nam ký Công ước này ngày 13/12/2000 và đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 08/7/2012
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực 29/09/2003
Tài liệu đính kèm Công ước TOC