Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Số ký hiệu Không số
Ngày ban hành 15/09/2010
Người ký N/A
Trích yếu Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về hợp tác phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán ký ngày 15/9/2010
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực
Tài liệu đính kèm Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc