Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Số ký hiệu Không số
Ngày ban hành 10/10/2005
Người ký N/A
Trích yếu Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Căm-pu-chia nhằm loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán được ký ngày 10/10/2005 và sửa đổi, bổ sung ngày 28/9/2012
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực
Tài liệu đính kèm Hiệp định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Căm-pu-chia